CONATEL

Conseil National des Télécommunications

Chantiers

Portabilité des numéros

La Portabilité de Numéro est le mécanisme par lequel un abonné peut conserver son numéro de téléphone sur un réseau public en changeant d’opérateur. La portabilité du numéro de téléphone est aujour...

La Transition de la Télévision analogique vers la Télévision numérique en Haïti

Le monde de la télévision est en pleine mutation technologique. La technologie analogique, fondée sur l’acheminement des signaux variant continûment dans le temps, cède la place à la technologie numér...

/ Actualités

Konsèy Nasyonal Telekominikasyon (KONATEL) - Desanm 2018 Konkou « Chache Konnen Sou Teknoloji Enfomasyon Ak Kominikasyon »   Kontèks ak objektif Nan kad projè « Promosyon pou Enklizyon Nimerik (PEN) » ki vle pou bay gwoupman kominotè ak asosiyasyon jèn lavil tankou andeyò yo chans...
Jan KONATEL te enfòme popilasyon-an nan mwa jiyè  ki sot pase-a sou misyon Prezidans Repiblik  la te konfye-li pou mete entènèt gratis nan tout zòn chann mas la, konatel ap fe tout moun konnen ke depi koumansman mwa oktòb la entènèt gratis- la ap layite nan tout zòn sa yo: siné Triyonf,...

Programme de Scolarisation Universelle Gratuite Obligatoire (PSUGO)

Recette collectée pour la période
15 juin 2011 - 09 mars 2017
USD 142,263,932.38

Plus de détails

/ twitter

/ restez-connectés

   

Image de sensibilisation