CONATEL

Conseil National des Télécommunications

Nòt enfòmasyon konsènan fòmasyon sou reparasyon telefòn selilè nan Sen Lwi di Nò

Direksyon Jeneral Ògan Ekzekitif Konsèy Nasyonal Telekominikasyon (KONATEL) pran plezi enfòme piblik la an jeneral ak laprès an patikilye ke li sot òganize yon fòmasyon nan reparasyon telefòn selilè pou 24 jèn fi ak jèn gason nan Sen Lwi di Nò, Depatman Nòdwes nan dat ki te 10 pou rive 12 mas 2017 la, nan kad pwogram li mete sou pye ki batize « REPARE NÈT » nan objektif pou pèmèt zouti teknoloji yo ede nan devlopman sosyal ak ekonomik sitou nan mitan jèn yo. Chak patisipan yo te resevwa yon sètifika ak yon bwat zouti.

KONATEL ap kontinye ankouraje tout jèn ki deja swiv fòmasyon sa yo pou mete yo an pratik, non sèlman nan bay sèvis ak onètete, epi pataje yo ak lòt ki nan vwazinaj yo, nan lide pou konbat lamizè nan mitan yo.
Direksyon Jeneral la ap raple ke plis pase 100 jèn nan komin Kafou, Taba, Petyonvil, Okay ak Sen Lwi di Nò deja jwenn fòmasyon, sètifika ak bwat zouti pou kòmanse ti biznis yo prese prese.

Jean Marie ALTEMA
Direktè Jeneral

images: 

/ Actualités

Le Directeur Général de l’Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications (CONATEL), Ing. Joses JEAN BAPTISTE, a répondu aux questions des journalistes Jean Daniel SENAT, Robenson GEFFRARD et Roberson ALPHONSE du Panel Magik  de la Radio Magik 9, le 29 mai 2024. La rencontre de M....
Le Directeur Général fait le point sur son bilan et présente les perspectives du CONATEL sur Radio et Télé Métropole Ce mardi 20 janvier 2024, le Directeur Général du Conseil National des Télécommunications (CONATEL), l'ingénieur Joses Jean Baptiste, a répondu aux questions de M. Wendell...

Psugo Graph

Programme de Scolarisation Universelle Gratuite Obligatoire (PSUGO)

Recette collectée pour la période
Juillet 2011 au 31 aout 2021
USD 190,600,437.59

/ twitter

/ restez-connectés

   

Image de sensibilisation