CONATEL

Conseil National des Télécommunications

Procédures

Fréquences Téléphonie mobile et BLR

CONSEIL  NATIONAL  DES  TELECOMMUNICATIONS Bandes de fréquences attribuées aux services de téléphonie mobile Bandes de fréquences attribuées aux services de téléphonie mobile...

Régimes de licences et procédures

1- Catégories de régimes : Les réseaux et services de télécommunications sont soumis à l’un des régimes juridiques suivants : - Régime de la concession ; - Régime de l’autorisa...

Plan National de Numérotation (PNN)

Le plan de numérotation téléphonique est la ressource rare (ressource limitée) en télécommunication constituée par l'ensemble des numéros téléphoniques permettant d'identifier les points de terminaiso...

/ Actualités

Konsèy Nasyonal Telekominikasyon (KONATEL) - Desanm 2018 Konkou « Chache Konnen Sou Teknoloji Enfomasyon Ak Kominikasyon »   Kontèks ak objektif Nan kad projè « Promosyon pou Enklizyon Nimerik (PEN) » ki vle pou bay gwoupman kominotè ak asosiyasyon jèn lavil tankou andeyò yo chans...
Jan KONATEL te enfòme popilasyon-an nan mwa jiyè  ki sot pase-a sou misyon Prezidans Repiblik  la te konfye-li pou mete entènèt gratis nan tout zòn chann mas la, konatel ap fe tout moun konnen ke depi koumansman mwa oktòb la entènèt gratis- la ap layite nan tout zòn sa yo: siné Triyonf,...

Programme de Scolarisation Universelle Gratuite Obligatoire (PSUGO)

Recette collectée pour la période
15 juin 2011 - 09 mars 2017
USD 142,263,932.38

Plus de détails

/ twitter

/ restez-connectés

   

Image de sensibilisation